Buzlu ve Soğuk Su Sistemleri

Bu tip durumlarda 0/+1°C aralığına kadar kristalleşmemiş ve soğutulmuş su paket tip soğuk su üreticimiz tarafından rahatlıkla karşılanmaktadır. İkici olarak sistem içerisinde su rezervini sağlayan değişik kapasitelerdeki tankımız içinde serpantin üzerinde buz oluşumu meydana getirerek ve buz seviyesini kontrol eden otomasyonu sayesinde çok yüksek kapasitelerde soğutma akümülasyonu sağlar. Buzlu ve soğuk su cihazları buzun gizli donma enerjisi ile soğutma yükü ihtiyacını karşıladığı için chiller ürünlerine göre çok daha düşük bir kompresör gücüne sahiptir. Bu da size enerji tasarrufu sağlamaktadır. En önemli avantajlarından birisi ise sisteme verilen soğuk su sıcaklığındaki değişim minimumdur. İçindeki buz sayesinde neredeyse sabit sıcaklıkta su sağlam özelliğine sahiptir ki süt sektöründe ilk süt alımında olduğu gibi sıcaklığın önemli olduğu endüstriyel prosesler için önemlidir. Endüstriyel tip buzlu ve soğuk su sistemlerimiz istenilen kalınlıkta buz oluştuktan sonra otomatik olarak durur, tankın dışındaki çift cidar arası izolasyonu sayesinde sıcak iklim bölgelerinde rahatlıkla çalışır. Sistem içerisinde yer alan karıştırıcılar buzlu su tankının içinde homojen su sıcaklığını etkin bir şekilde gerçekleştirir.

Buzlu su sistemleri (Ice Bank) 0-8 derece aralığındaki ihtiyaç olan su sıcaklıkları için sorunsuz bir çözümdür. 0-8 °C aralığındaki su bilindik chiller yötemlerinde kullanılan plakalı eşanjör veya tube evaporatör içinde buz oluşumuna suyun geçtiği yerlerde tıkanmaya sistemin alçak basınç noktasına düşmesini sağlar. Buzlu su sistemlerinde boru etrafında biriken buz suyun geçiş alanını kapatmaz ve su 0,5 °C aralığına kadar düşebilir ve sisteme sağlıklı bir şekilde aktarılabilir.

Buzlu su sistemleri (Ice Bank) acil soğutma ihtiyaçları için yüklü kapasite sağlar. Üretim prosesinde karşılanması gereken ani ve çok yüksek baremde soğutma yükünü depoladığı için sorunsuz çözüm sağlar. Örneğin süt tesisine gelen tonajlı bir süt alımı çok kısa zamanda üretim prosesine 4 °C ye dşürülerek verilmesi gerekiyor. Günde iki kez 20 ton alım yapılan sütün 30 °C den 4°C ye düşürülmesi için gereken soğutma kapasitesi yaklaşık 1.200.000 W’ tır. Bu ihtiyacı karşılayacak chiller sistemi düşünülemez şekilde büyük boyuttadır. Halbuki 35 Hp kompresör gücüne sahip sistemimiz günde iki kez kullanım yapıldığında toplamda 1.300.000 W soğutma gücü sağlar.

Endüstriyel Buzlu ve soğuk su cihazları direkt veya endirekt soğutma olarak suyun kullanıldığı durumlarda kullanılan çok uzun yıllardır aynı teknik ve prensipte çalışan soğutma makinalarıdır.
NHR Endüstriyel Buzlu ve Soğuk Su Cihazları özellikle süt sanayinde anlık ve aşırı soğutma gücü isteyen noktalarda kullanılmaktadır. Tek tek veya tandem olarak üretilebilen ice bank (buzlu su sistemleri) en güvenilir yöntemlerden biridir. Ayrıca gıda dışı olarak tüm sektörlerde ihtiyaç olan chiller grupları NHR Soğutma Sistemleri ürünleri arasında istenilen her kapasitede tasarlanabilmektedir.

Buzlu ve soğuk su cihazları iki temel endüstriyel ihtiyacı karşılamak için tasarlanmıştır. Birincisi 0/+10°C’ye kadar olan soğuk su ihtiyaçlarında standart chiller uygulamalarında kullanılan plakalı eşanjör ve tüp evaporatör içerisinde buz oluşmasına bağlı tıkanma olacağından chiller soğutma sistemi bu ihtiyacı karşılayamaz.

 

Buzlu su sistemleri (Ice Bank)  yatırım maliyeti düşüktür. Bunun sebebi soğutma akümülasyonu yapmak için üretimin olmadığı gece saatlerinde buz üretimi yapmasıdır. Gece saatlerinde veya üretimin ara verdiği durumlarda çalışan soğutma sistemi buz üretimi yapar ve yüklü bir kapasite depolar. Buda üretimin olduğu durumlarda yeterli olarak kullanılır.

Buzlu su sistemleri (Ice Bank) işletme giderleri düşüktür. Buzlu su üreticileri üretimin olmadığı gece saatlerinde çalışır. Gece dış hava sıcaklığı daha düşük olduğundan gün boyunca çalışmaya gçre soğutma sistemi daha verimli çalışacaktır. Buda elektrik sarfiyatını düşürür. En yüksek güç tüketimini azaltır.